Ponúkame technické riešenia, ktoré zvyšujú výkonnosť vašich priemyselných aktív

Vízia a poslanie

Zameriavame sa na budovanie tímu zanietených odborníkov, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu pre výrobný sektor.

Výrobu považujeme za významný nástroj inklúzie a efektívny systém na mobilizáciu kolektívnej ľudskej inteligencie. Vnímame ju ako prostriedok na riešenie aktuálnych výziev a prispievanie k neustálemu zlepšovaniu spoločnosti.

Keďže ľudia a technológie sú čoraz viac prepojené, navrhli sme otvorený model na zdieľanie a uľahčenie prenosu našich skúseností z výroby na aplikáciu aj v iných oblastiach spoločnosti.

#Spoločnosť #Udržateľnosť #Progres #Veda #Technológie

Visualisation of Quantior divisions.

Naše divízie

Produkty a služby spoločnosti Quantior Groupe sú organizované okolo šiestich hlavných divízií, z ktorých každá sa špecializuje na iné priemyselné kompetencie, čo vytvára spoločnosť so špecifickými odbornými znalosťami v oblasti výroby.

Špeciálne mazivá a chemikálie

Prémiové mazivá pre vaše priemyselné procesy.

INOX stroje a zariadenia

Špeciálne nerezové stroje a kovoobrábanie pre najnáročnejšie prostredia.

Robotika a automatizácia

Špeciálne stroje a automatizačné projekty pre zvýšenie efektívnosti vášho závodu.

Energetická efektívnosť výroby

Optimalizujte spotrebu energie a rozpočet vďaka jasnému prehľadu o vašich dátach.

Výkonnosť výrobných dát

Ovládajte svoje výrobné dáta a dosahujte najlepšie výsledky.

Quantior Digital Enterprise

Získajte najlepší výkon zo svojich aktív s digitálnymi riešeniami Quantior.

Preskúmajte oblasti a projekty, do ktorých investujeme