Investovanie

Prelomové inovácie

S cieľom podieľať sa na budovaní praktík budúcnosti sa spoločnosť Quantior Investment Groupe rozhodla investovať do projektov, ktoré sú v súlade s hodnotami skupiny a odovzdávaním technických znalostí v rôznych odvetviach.

Investíciami posilňujeme technologický, priemyselný a ekologický pokrok vo Francúzsku, na Slovensku v celom európskom regióne.

Projects