Nadácia

Vytvárame modely zamerané na ľudí, ktoré sú založené na emóciách, a riešia výzvy

Program Quantior Academie ponúka komplexný rozvoj technických, manažérskych a interpersonálnych zručností pre jednotlivcov na všetkých úrovniach. Prostredníctvom praktického vzdelávania program pomáha účastníkom vybudovať si sebadôveru a schopnosti pripraviť sa na budúce výzvy vo výrobe a iných odvetviach.

Quantior Lab je výskumný a vývojový program, ktorý spoločnosť Quantior vytvorila na zlepšenie svojich vlastných služieb, produktov a procesov. Program je zameraný na rozvoj schopností spoločnosti prostredníctvom špičkového výskumu a inovatívnych nápadov a slúži ako platforma na skúmanie nových technológií a prístupov k riešeniu problémov. Investovaním do vlastného výskumu a vývoja si spoločnosť Quantior môže udržať pozíciu lídra vo svojom odvetví a zároveň neustále zlepšovať svoju ponuku, aby mohla klientom ponúkať efektívne riešenia.

Quantior Progress Conference

Každé z našich podujatí je postavené na témach, ktoré zaujímajú našich poslucháčov, ale zároveň sú v súlade s aktuálnymi obchodnými problémami.

Podujatia Quantior Groupe sú organizované v rámci konferencií a workshopov v menších skupinách, čím sa podporujú konštruktívne výmeny medzi účastníkmi z rôznych prostredí.